تولیدکننده فردی عملگرا است و مسئولیت راه‌اندازی و توسعه کارهای تولیدی در هر رشته و زمینه کاری  را برعهده میگیرد. تولید کننده، سازنده، صاحب کارخانه،مولد،مولد ثروت و ایجاد کننده محصول است و از منظر ارزش و جایگاه اجتماعی باید مورد توجه همه ی نهادها قرار بگیرد و مورد حمایت همه جانبه ی دولت قرار گیرد.

تولید کننده ای که در مسیر تولید مورد حمایت قرار گیرد میتواند در رشد اقتصادی سهیم و موثر باشد. حمایت از تولید نتایج چشمگیری برای کشور خواهد داشت و نیروهای مولد و توانا بجای جذب در بازار دلالی و واسطه گری بیشتر به عرصه ی تولید گرایش خواهند داشت زیرا بطور طبیعی افراد به مشاغل پرسود راغب ترند و تا وقتی که فضای واسطه گری پرسود باشد تعداد تولیدکنندگان نیز کمتر و بر تعداد دلالان افزوده خواهد شد.

با حمایت از تولیدکننده این روند معکوس خواهد شد، امکان عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده بدون واسطه می تواند به رونق تولید کمک کند.