تولید اولین صنعت بشر و کلید واژه ی پیشرفت و توسعه است. تولید فقط یک فعالیت اقتصادی صرف نیست بلکه یک عملکرد ارزش آفرین و برآورده کننده نیازهای اساسی برای هر کشور است. اقتصاد کشورهای پیشرفته و تراز اول و همچنین کشورهای در حال توسعه را به حرکت در می آورد. تولید در کشورهای توسعه یافته ی صنعتی و پیشرفته که اقتصادی قوی محسوب می شوند بسیار حائز اهمیت بوده و پایه های محکمی دارد.  

تولید در ایران نیز تاریخچه ای بسیار طولانی دارد اما چندین دهه است که کار تولیدی در کشور مورد بی مهری قرار گرفته و سیاست های نادرست، اقتصاد را به سمت واردات و مصرف گرایی سوق داده ولی همچنان شمع محفل تولید توسط فعالان این عرصه روشن است و علی رقم وجود مشکلات عدیده در فضای تولید کشور ولی همچنان در حال پیشروی و حرکت رو به جلوست.

اقتصاد پر چالش امروز و افزایش بهای ارز موجب شده بازار تولید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و افراد زیادی به فکر کار تولیدی بیفتند . همچنین در این روزها که در کشور فرهنگ استخدام دولتی قدری کم رنگ شده و افراد خصوصا نسل جوان بیشتر به فکر خوداشتغالی هستند، یکی از بهترین گزینه ها برای ایجاد کسب و کار فعالیت تولیدی میباشد که علی رقم تصور عموم میتوان با سرمایه کم اقدام به راه اندازی آن نمود و آن را توسعه داد. و این یعنی فرصتی که باید از آن در جهت پیشرفت کشور و ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی بهره برد.