عسل خام یا حرارت ندیده

فواید عسل طبیعی و حرارت ندیده

/post-8

عسل خام در طول تاریخ به عنوان یک درمان استفاده شده است و دارای فواید سلامتی و مصارف پزشکی متنوعی است. حتی به عنوان درمان زخم ها استفاده می شود. بسیاری از این فواید سلامتی مخصوص عسل خام یا غیرپاستوریزه(حرارت ندیده) است. بیشتر عسلی که در فروشگاه های مواد غذایی پیدا می کنید پاستوریزه است. حرارت بالا مخمرهای موجود در عسل را از بین می برد، می تواند رنگ و بافت را بهبود بخشد، هرگونه تبلور را از بین می برد و عمر مفید را افزایش می دهد، ولی در عوض بسیاری از مواد مغذی مفید نیز در این فرآیند از بین می روند.