چیابل روستایی در لرستان

خبرگزاری برنالرستان - گروه گردشگری : تپه چغابل (چیابل) یک تپه مخروطی شکل به ارتفاع 25 متر،بزرگترین تپه باستانی غرب لرستان به شمار می رود و نام مرکز شهرستان رومشکان نیز برگرفته از آن است. این تپه اولین بار توسط دکتر اشمیت از هیئت هلمز مورد بررسی قرار گرفته است،وی آن جا را بزرگترین محوطه باستانی رومشکان معرفی می کند و در توصیف تپه چنین می نویسد : «در راس تپه داری یک باروی ( حصار) تاریخی احتمالا ساسانی است در حالی که پایین ترین طبقه ان مسلما از دوره های پیش از تاریخ انباشته شده است » .

در ضلع شمالی تپه چیابل تپه کوچکتری قرار گرفته که مجموع این دو تپه به شماره  900 سال 1349در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

 واژه «چیابل» (Chiabal) از دو لغت «چیا» (Chia) به معنای تپه و «بل» (Bal) به معنای بلند و مشخص است و در اصطلاح چغابل منطقه‌ای باستانی گفته می‌شود ...